Kee-Kelebeeldje 2013 voor Henk en Elly Hendriks-Klievink

Dit jaar voor twee bijzondere mensen

Het Kee-Kelebeeldje wordt traditiegetrouw uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Reekse gemeenschap. Meestal is dat één persoon. Dit jaar willen we echter twee personen gelijktijdig eren met het Kee-Kelebeeldje, omdat beiden zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Reekse gemeenschap op meerdere terreinen.

Actief op vele terreinen

Hij is creatief. Dat mag van haar trouwens ook gezegd worden. Beide zijn lid van verenigingen die ons dorp kleur en inhoud geven. Hij heeft op sportief gebied zijn sporen verdiend. Zij is muzikaal op meerdere terreinen actief. Je kan aan hem ook met een gerust hart vragen wat te organiseren. En aan haar om met bijvoorbeeld een collecte aan andere mensen te denken.

Van eeuwfeest tot pronkzitting tot optocht

Een echtpaar waar je altijd een beroep op kunt doen. Of er nu een koor gedirigeerd moet worden of een eeuwfeest voor een voetbalvereniging georganiseerd moet worden. Of er nu bij een pronkzitting opgetreden, of een optocht gejureerd moet worden. Ze zijn er!

Het Kee-Kelebeeldje 2013 is dit jaar toegekend aan deze twee bijzondere mensen en gaat naar: Henk en Elly Hendriks-Klievink!