(Reekse) Carnavalskrakers op dinsdagavond!

 

bla bla bla, artiesten noemen?

Foto's André van Duin etc? 

DJ Stijn noemen?

 

Het 11/11-bal bij C.V. de Kêleströpers

Het carnaval bij CV de Kêleströpers begint elk jaar rond de 11e van de 11e. We trappen het carnaval dan af met het 11/11-bal. Om het jaar wordt tijdens dit bal de nieuwe Prins of Prinses van 't Kêlerijk onthuld. Omdat onze Prins of Prinses doorgaans twee jaar de scepter zwaait over 't Kêlerijk, vieren we het andere jaar het 11/11-bal met een steeds wisselende spectaculaire activiteit en natuurlijk een goed stuk muziek!

 

Zaterdagavond 19 november 2022

Zaterdagavond 19 november viert C.V. de Kêleströpers het 11/11-bal in 't Wapen van Reek, en zal het Carnavalsseizoen 2022-2023 officieel geopend worden. Het belooft een avond vol goede muziek en gezelligheid te worden. Jij komt toch ook?!

 

Muziek

Natuurlijk zal dweilorkest ‘Ongerakt’ hun muzikale kwaliteiten ten gehore brengen; en verder is de muzikale invulling van deze gezellige avond nog een verrassing!

 

 

 

Reglement van de optocht in 't Kêlerijk

Voorschriften ten behoeve van optochten

Afmetingen voertuigen buiten het parcours van de optocht: voertuigen welke deelnemen aan de optocht dienen buiten het parcours te voldoen aan het gestelde in het voertuigreglement. Een en ander houdt in dat de wagens niet langer mogen zijn dan 12 meter, niet breder dan 2,60 meter en niet hoger dan 4 meter. De toegestane afmetingen kunnen soms afwijken, bijvoorbeeld in verband met het aantal assen. De Gemeente Maashorst kan en mag geen ontheffing verlenen voor de afmetingen buiten de route. Dat betekent dat de afmetingen van de wagens volledig ter verantwoordelijkheid komen voor de eigenaren/bouwers.

Alcohol en consumpties

Binnen de Gemeente Maashorst is het niet toegestaan om alcohol te nuttigen op straat. Dit betekent dat zowel deelnemers aan de optocht als personen met ludieke acties op de openbare weg geen alcohol mogen nuttigen. Tevens betekent dit dat de Carnavalsvereniging geen zogenaamde "zuipwagens" toestaat in de optocht. Verder wordt er géén glaswerk toegestaan en dienen consumpties genuttigd te worden uit blikjes, plastic flessen of plastic bekertjes.

Bestuurder

De bestuurder dient te voldoen aan de wettelijke eisen om het voertuig te mogen besturen. Deelnemende motorvoertuigen dienen ten minste verzekerd te zijn in de vorm van Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen. De bestuurder mag geen alcoholische drank nuttigen (spreekt voor zich, is wettelijk geregeld!).

Uitvoering / opbouw voertuigen

Geen (draaiende) onderdelen boven het publiek.

Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd.

De hoogte moet in verhouding zijn tot de breedte in verband met kantelgevaar.

De wagens moeten zodanig geconstrueerd zijn dat er geen sprake kan zijn van verlies van materiaal.

Tijdens het trekken van de optocht dienen twee personen aangewezen te worden ter beveiliging van de ruimte tussen trekkend voertuig (of andere trekkende constructie) en de aanhanger. Tevens moet tussen voor- en achterwielen een zodanige constructie zijn aangebracht dat het onmogelijk is dat er personen onder het voertuig komen.

De wielen van de wagen moeten degelijk afgeschermd zijn. De hoogte tussen de weg en de afdekmiddelen mag maximaal 20 cm zijn, afhankelijk van de afstand van de wielen onder de wagen.

De uitlaat van aggregaat en de uitlaat van het trekkend voertuig dient vrij te blijven van stoffering en versiering, hete onderdelen dienen afgeschermd te worden met materiaal dat niet brandbaar is (b.v. gipsplaat).

Gebruik van (open) vuur(werk) is niet toegestaan.

Bij wagens welke personen vervoeren moet een deugdelijke railing ter beveiliging aangebracht zijn.

Indien het voertuig mechanisch wordt aangedreven door middel van elektra dient het mechanisme te worden uitgevoerd met een dodemansknop.

Geluidsinstallatie

Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname aan de optocht, alsmede 90 minuten voor aanvang en 90 minuten na afloop van de optocht.

Bij gebruik van een geluidsinstallatie dient het geluidsvolume dusdanig te worden geregeld dat dit geen schade aan het gehoor kan veroorzaken. Het geluidsniveau mag maximaal 85 dB bedragen.

Explosiesimulators en confettikanonnen mogen niet meer dan 85 dB geluid produceren.

Het is verboden alarmpistolen, vuurwerk of losse flodders te gebruiken.

Gasflessen

Het gebruik van gasflessen is NIET TOEGESTAAN!!!

Aggregaten

Het aggregaat moet voorzien zijn van een deugdelijke isolatiebewaking.

Het aggregaat dient vrij opgesteld te zijn in een goed geventileerde ruimte (deugdelijk belucht en ontlucht) zodat rook en warmte goed weg kunnen en deze dient afgeschermd te worden met een ontbrandbaar materiaal (gips).

Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze moet geborgen zijn in deugdelijke, speciaal daartoe bestemde, houder en worden opgeslagen in een goed geventileerde omgeving.

De voorraad brandbare vloeistof mag niet in de omgeving van het aggregaat worden opgeslagen.

Het bijvullen van aggregaten tijdens deelname aan de optocht is in geen geval toegestaan. Eventueel vullen dient voor aanvang van de optocht te geschieden.

Kabels en snoeren moeten deugdelijk zijn (onbeschadigd) en correct aangesloten met een deugdelijke stekker. Het geheel dient bovendien goed afgezekerd te zijn.

Alle kabels en snoeren dienen deugdelijk te zijn bevestigd met bandjes/tie-wraps zodat voorkomen wordt dat elektrakabels als struikeldraad gaan fungeren, gaan hangen of los over de grond slepen en daardoor beschadigd raken.

Brandblusmiddelen

Op elke wagen moet ten minste 1 goedgekeurd blusmiddel met een minimale inhoud van 6 kg (ABC) aanwezig zijn.

Indien er gebruik gemaakt wordt van een aggregaat of van gasflessen dient per aggregaat een blusmiddel aanwezig te zijn met een minimale inhoud van 6 kg (ABC).

De brandblusmiddelen moeten zichtbaar zijn en onbelemmerd toegankelijk. Montage op de trekstang heeft voorkeur.

Rondstrooien van goederen

Het is niet toegestaan om goederen vanaf Carnavalswagens naar beneden te gooien. Dit in verband met het gevaar dat mensen onder Carnavalswagens terechtkomen.

Er mag voor, tijdens en na de optocht geen stro of ander onveilig en/of brandbevorderend materiaal of onnodig vervuilend materiaal worden verspreid.

Glas mag niet worden gebruikt. Gebruik een alternatief, bijv. plastic. Het opzettelijk breken van glas en het verspreiden daarvan op de openbare weg, zal niet worden toegelaten.

Kleding

Het is niet toegestaan kleding te dragen die licht ontvlambaar is, noch is het toegestaan dat er stoffen en materialen worden gebruikt om de wagens te bekleden die even zozeer licht ontvlambaar zijn (o.a. tule, stro, hooi,watten enz.).

Optochtpolitie

Tijdens de optocht zal de optochtpolitie zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Aanwijzigen van de optochtpolitie dienen door eenieder strikt opgevolgd te worden.

 

Optocht door 't Kêlerijk

Aanmelden voor de Optocht

Aanmelden voor de optocht kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Steffie Peperkamp telefoon 06 - 13 04 07 78 onder vermelding van:

 

 • Groepsnaam;
 • Onderwerp;
 • Categorie:
 • wagen of loopgroep;
  • junioren of senioren.
 • Contactpersoon:
  • naam;
  • telefoonnummer;
  • e-mail adres.

Categorieën:

 • Individueel = maximaal 2 personen
 • Junioren = 75% van de deelnemers is jonger dan 16 jaar
 • Senioren = 75% van de deelnemers is ouder dan 16 jaar

Route van de optocht

Opstellen in de Langstraat – Rosmolen – Kerkpad – Brouwershof – De Akkers – Brouwershof – Noordhoek – Mgr. Borretstraat – Kennedyplein – Wethouder Zegersstraat – Soeterstraat – Dorus van Weespas – Heijtmorgen – Nieuwe Heijtmorgen

Het verzoek is om de straten en de parkeervakken op de route zoveel mogelijk vrij te houden.

SPECIAAL VERZOEK AAN DE BEWONERS VAN DE BROUWERSHOF NRS 9+11 EN 18 T/M 28 OM TIJDENS DE OPTOCHT DE COMPLETE BOCHT VRIJ TE HOUDEN ZODAT DE WAGENS KUNNEN MANOUVEREREN.

Regels en reglement

De optochtpolitie (oud-Prinsen) zal de optocht weer in goede banen gaan leiden.
13:00 uur Afhalen startnummers aan de Rosmolen 17 (familie van den Berg)
13:30 uur Opstellen deelnemers (vanuit de Langstraat)
14:00 uur Start optocht

De start van de optocht is op de hoek Langstraat - Rosmolen.

Het einde van de optocht in de Nieuwe Heijtmorgen, voor 't Wapen van Reek.

Startnummers dienen direct na de ontbinding van de optocht in te worden geleverd bij de optochtpolitie. Als een startnummer niet is ingeleverd wordt er géén prijs toegekend.

De Carnavalswagens zullen van te voren worden geïnspecteerd door de optochtcommissie. Wagens die niet zijn geïnspecteerd mogen niet deelnemen aan de optocht.

LET OP: chauffeurs/bestuurders van Carnavalswagens mogen géén alcohol nuttigen tijdens de optocht! De optochtpolitie zal hierop toezien. 

Deelnemers aan de optocht dienen notie te nemen van, en zich te houden aan de voorschriften. Zie hiertoe het reglement van de optocht.  

 

Locatie van het Carnavalsprogramma

De Carnavalsactiviteiten van C.V. de Kêleströpers vinden vanaf 2016/2017 in 't Wapen van Reek plaats.

Met het sluiten van café-zaal 'Het Koetshuis' in mei 2016, verloor onze Carnavalsvereniging haar thuishaven en residentie, waar zij jarenlang met veel plezier en met iedereen Carnaval gevierd hebben. Voor dit probleem is de vereniging onder leiding van Prins Tuut d'n urste een prachtige uitdaging aangegaan, waar we anno nu nog steeds met volle teugen van kunnen genieten! 

Het dorpshuis ondergaat tijdens de Carnaval zowel binnen als buiten een ware metamorfose, en wordt omgetoverd tot een waar Carnavalsoord! De voorkant gaat schuil achter een Carnavaleske façade. Loop je daar doorheen, dan kom je in een gezellige Whiskeybar in Carnavalssfeer terecht. Iets verderop kun je je honger stillen op het rood-wit geblokte Brabantse eetplein. En als je dan nog iets verder doorloopt, wacht je de grootste verrassing: een ouderwets gezellige Spiegeltent in onze kleuren geel en blauw, met een extra podium voor Ongerakt!

Klik hier om een impressie te zien.

 
Dit is mogelijk gemaakt door een breed gedragen overeenkomst met het bestuur van 't Wapen van Reek, café-feesterij De Potter en C.V. De Kêleströpers. De gemeente Landerd heeft zich hierbij aangesloten en heeft middels een flinke financiële bijdrage een en ander mede mogelijk gemaakt. Ook als Carnavalsvereniging dragen wij hier natuurlijk ons steentje aan bij. We hebben in 2016/2017 ook een beroep gedaan op de Reekse dorpsgemeenschap met een lootverkoop en een daaraan gekoppelde prijsuitreiking om ons initiatief te steunen. Dit werd breed gedragen en op deze manier heeft ook de Reekse dorpsgemeenschap flink meegeholpen aan het in stand houden van haar eigen Carnaval in het Kêlerijk!