Carnavalsvereniging de Kêleströpers

 

Welkom bij C.V. de Kêleströpers, de carnavalsvereniging van 't Kêlerijk (Reek, Landerd, Noord-Brabant). Hier vindt u alle informatie over onze carnavalsvereniging, haar bestuur en commissies, onze Prins en zijn gevolg, en over alle activiteiten die wij door het jaar heen organiseren en speciaal met carnaval. Kijk op Facebook voor het laatste nieuws!

 


 

(Reekse) Carnavalskrakers op dinsdagavond!

 

bla bla bla, artiesten noemen?

Foto's André van Duin etc? 

DJ Stijn noemen?

 

Het 11/11-bal bij C.V. de Kêleströpers

Het carnaval bij CV de Kêleströpers begint elk jaar rond de 11e van de 11e. We trappen het carnaval dan af met het 11/11-bal. Om het jaar wordt tijdens dit bal de nieuwe Prins of Prinses van 't Kêlerijk onthuld. Omdat onze Prins of Prinses doorgaans twee jaar de scepter zwaait over 't Kêlerijk, vieren we het andere jaar het 11/11-bal met een steeds wisselende spectaculaire activiteit en natuurlijk een goed stuk live-muziek!

 

Prinses Debby en Hertogin Josje regeren over het Kêlerijk.

Tijdens het druk bezochte en sfeervolle Prinsenbal, dat afgelopen zaterdag 16 november in gemeenschapshuis ‘het Wapen van Reek’ werd gehouden, zijn de nieuwe Hoogheden voor het komende carnavalsseizoen in het Kêlerijk gepresenteerd.

Voordat de nieuwe Hoogheden tevoorschijn kwamen, werd eerst afscheid genomen van Prins Mark, Prinses Dianne, Grootvorst Vincent en Jonkvrouw Karin, die twee jaar lang op voortreffelijke wijze leiding hebben gegeven aan het carnaval in het Kêlerijk. Het waren twee prachtige jaren, waarin veel werk is verzet en veel plezier is beleefd. Als dank voor zijn inzet mocht Prins Mark de hoogste onderscheiding van het Kêlerijk, de 3RRR, ontvangen uit handen van de voorzitter, waarna Mark weer terugkeerde naar dweilorkest Ongerakt die hem weer opnamen in hun midden.

Zo tegen de klok van 23.00uur ging de presentatie van start die uiteindelijk de nieuwe Hoogheden van het Kêlerijk op moest gaan leveren. Hoewel er vele namen de afgelopen weken de revue zijn gepasseerd, was de presentatie van de eerste regerende Prinses voor het Kêlerijk een mooie verrassing. “De vrouwen grijpen de macht …”, werd er door één van de aanwezigen spontaan uitgeroepen.

Debby Broekman-Kouwenberg (40) is de eerste regerende Prinses van het Kelerijk en binnen de gemeente Landerd. Zij schrijft Carnaval met hoofdletters; 40 jaar geleden was zij de jongst geborene tijdens Carnaval en jarenlang was zij actief bij de Dansgarde. Debby is werkzaam bij Hutten Catering in Veghel. Met haar man Mark en haar 3 kinderen, die actief zijn binnen het jeugdcarnaval, zal zij het komende carnavalsseizoen de scepter over het Kêlerijk gaan zwaaien.

Prinses Debby zal bijgestaan worden door Hertogin Josje.Josje Veld-Hendriks (40) die, samen met echtgenoot Jeroen en haar 2 kinderen woonachtig is in Zeeland, maar geboren en getogen in het Kêlerijk, is evenals Prinses Debby werkzaam bij Hutten Catering in Veghel. De dames zijn al van hun prille jeugd vriendinnen van elkaar die alles met elkaar delen. Op het werk delen ze samen een kantoor en ook staan ze met regelmaat samen op de planken om één van hun glansrollen te spelen bij toneelvereniging Onderling Kunstgenot. Prinses Debby is ook actief als vrijwilligster bij voetbalvereniging Achilles en tijdens de jeugdvakantieweek van Kelekeet. Samen gaan zij de klus klaren en van Carnaval in het Kêlerijk een groot feest maken.

Het Kêlerijk heeft met Prinses Debby en Hertogin Josje een prachtig duo gekregen dat met veel plezier uitkijkt naar het Carnaval en alle zaken die daarbij horen en in het Kêlerijk georganiseerd worden.

 

Reglement van de optocht in 't Kêlerijk

Voorschriften ten behoeve van optochten

Afmetingen voertuigen buiten het parcours van de optocht: voertuigen welke deelnemen aan de optocht dienen buiten het parcours te voldoen aan het gestelde in het voertuigreglement. Een en ander houdt in dat de wagens niet langer mogen zijn dan 12 meter, niet breder dan 2,60 meter en niet hoger dan 4 meter. De toegestane afmetingen kunnen soms afwijken, bijvoorbeeld in verband met het aantal assen. De gemeente kan en mag geen ontheffing verlenen voor de afmetingen buiten de route. Dat betekent dat de afmetingen van de wagens volledig ter verantwoordelijkheid komen voor de eigenaren/bouwers.

Alcohol en consumpties

Binnen de Gemeente Landerd is het niet meer toegestaan alcohol te nuttigen op straat. Dit betekent dat zowel deelnemers aan de optocht als ludieke acties op de openbare weg geen alcohol mogen nuttigen. Tevens betekent dit dat de carnavalsvereniging geen zogenaamde "zuipwagens" toestaat in de optocht. Verder wordt er geen glaswerk toegestaan en dienen consumpties genuttigd te worden uit blikjes, plastic flessen of plastic bekertjes. Handhaving van het alcoholverbod wordt streng gecontroleerd!

Bestuurder

De bestuurder dient te voldoen aan de wettelijke eisen om het voertuig te mogen besturen. Deelnemende motorvoertuigen dienen ten minste verzekerd te zijn in de vorm van Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen. De bestuurder mag geen alcoholische drank nuttigen (spreekt voor zich, is wettelijk geregeld!).

Uitvoering / opbouw voertuigen

 • Geen (draaiende) onderdelen boven het publiek.
 • Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd.
 • De hoogte moet in verhouding zijn tot de breedte in verband met kantelgevaar.
 • De wagens moeten zodanig geconstrueerd zijn dat er geen sprake kan zijn van verlies van materiaal.
 • Tijdens het trekken van de optocht dienen twee personen aangewezen te worden ter beveiliging van de ruimte tussen trekkend voertuig (of andere trekkende constructie) en de aanhanger. Tevens moet tussen voor- en achterwielen een zodanige constructie zijn aangebracht dat het onmogelijk is dat er personen onder het voertuig komen.
 • De wielen van de wagen moeten degelijk afgeschermd zijn. De hoogte tussen de weg en de afdekmiddelen mag maximaal 20 cm zijn, afhankelijk van de afstand van de wielen onder de wagen.
 • De uitlaat van aggregaat en de uitlaat van het trekkend voertuig dient vrij te blijven van stoffering en versiering, hete onderdelen dienen afgeschermd te worden met materiaal dat niet brandbaar is (b.v. gipsplaat).
 • Gebruik van (open) vuur(werk) is niet toegestaan.
 • Bij wagens welke personen vervoeren moet een deugdelijke railing ter beveiliging aangebracht zijn.
 • Indien het voertuig mechanisch wordt aangedreven door middel van elektra, dient het mechanisme te worden uitgevoerd met een dodemansknop.

Geluidsinstallatie

 • Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname aan de optocht, alsmede 90 minuten voor aanvang en 90 minuten na afloop van de optocht.
 • Bij gebruik van een geluidsinstallatie dient het geluidsvolume dusdanig te worden geregeld dat dit geen schade aan het gehoor kan veroorzaken. Het geluidsniveau mag maximaal 85 dB bedragen.
 • Explosiesimulators en confettikanonnen mogen niet meer dan 85 dB geluid produceren.
 • Het is verboden alarmpistolen, vuurwerk of losse flodders te gebruiken.

Gasflessen

 • Gasflessen moeten goedgekeurd zijn door het stoomwezen. De keuringstermijn van gasflessen is ingeslagen door het Stoomwezen. Normaliter is dit voor 10 jaar bijvoorbeeld "92O02" Hierbij moet rekening gehouden worden met een verlenging van de ingeslagen termijn met 5 jaar voor de gasflessen van Shell, Benegas en Primagas.
 • De juiste slangen dienen gemonteerd te zijn op de gasflessen (propaanfles met propaanslang (oranje) met slangklem bevestigd / butaanfles met butaanslang (zwart) zonder slangklem bevestigd) De propaanslangen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar en de butaanslangen niet ouder dan 2 jaar.
 • De reduceerinrichting moet deugdelijk zijn.
 • De gasflessen mogen alleen in rechtopstaande positie worden aangesloten en gebruikt, en dienen deugdelijk geborgd te zijn. De ruimte waarin de gasflessen staan dient bovendien goed geventileerd te zijn (deugdelijk belucht en ontlucht).

Aggregaten

 • De aggregaat moet voorzien zijn van een deugdelijke isolatiebewaking.
 • Het aggregaat dient vrij opgesteld te zijn in een goed geventileerde ruimte (deugdelijk belucht en ontlucht) zodat rook en warmte goed weg kunnen en deze dient afgeschermd te worden met een ontbrandbaar materiaal. (gips)
 • Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze moet geborgen zijn in deugdelijke, speciaal daartoe bestemde, houder en worden opgeslagen in een goed geventileerde omgeving.
 • De voorraad brandbare vloeistof mag niet in de omgeving bij het aggregaat worden opgeslagen.
 • Het bijvullen van aggregaten tiidens deelname aan de optocht is in geen geval toegestaan. Eventueel vullen dient voor aanvang van de optocht te geschieden.
 • Kabels en snoeren moeten deugdelijk zijn (onbeschadigd) en correct aangesloten met een deugdelijke stekker. Het geheel dient bovendien goed afgezekerd te zijn.
 • Alle kabels en snoeren dienen deugdelijk te zijn bevestigd met bandjes/tire-rips zodat voorkomen wordt dat elektrakabels als struikeldraad gaan fungeren, gaan hangen of los over de grond slepen en daardoor beschadigd raken.

Brandblusmiddelen

 • Op elke wagen moet ten minste 1 goedgekeurd blusmiddel met een minimale inhoud van 6 kg (poeder of sproeischuim) aanwezig zijn.
 • Indien er gebruik gemaakt wordt van een aggregaat of van gasflessen, dient per aggregaat een blusmiddel aanwezig te zijn met een minimale inhoud van 6 kg (poeder of sproeischuim).
 • De brandblusmiddelen moeten zichtbaar zijn en onbelemmerd toegankelijk. Montage op de trekstang heeft voorkeur.

Rondstrooien van goederen

 • Het is niet toegestaan om goederen vanaf carnavalswagens naar beneden te gooien. Dit in verband met het gevaar dat mensen onder carnavalswagens terechtkomen.
 • Er mag voor, tijdens en na de optocht geen stro of ander onveilig en/of brandbevorderend materiaal of onnodig vervuilend materiaal worden verspreid.
 • Glas mag niet worden gebruikt. Gebruik een alternatief, bijv. plastic. Het opzettelijk breken van glas en het verspreiden daarvan op de openbare weg, zal niet worden toegelaten.

Kleding

 • Het is niet toegestaan kleding te dragen die licht ontvlambaar is; noch is het toegestaan dat er stoffen en materialen worden gebruikt om de wagens te bekleden die even zozeer licht ontvlambaar zijn. (o.a. tule, stro, hooi,watten enz.)

Optochtpolitie

 • Tijdens de optocht zal de optochtpolitie zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Aanwijzigen van de optochtpolitie dienen door eenieder strikt opgevolgd te worden.  

 

Optocht door 't Kêlerijk

Aanmelden voor de Optocht

Aanmelden voor de optocht kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Henk Hendriks, Heijtmorgen 12 te Reek, telefoon 0486-474929  onder vermelding van:

 • Groepsnaam;
 • Onderwerp;
 • Categorie:
  • wagen, loopgroep of STRAATPRIJS;
  • junioren of senioren.
 • Contactpersoon:
  • naam;
  • telefoonnummer;
  • e-mail adres.

Categorieën:

 • Individueel = maximaal 2 personen
 • Junioren = 75% van de deelnemers is jonger dan 16 jaar
 • Senioren = 75% van de deelnemers is ouder dan 16 jaar

Route van de optocht

Opstellen in de Langstraat – Rosmolen – Kerkpad – Brouwershof – De Akkers – Brouwershof – Noordhoek – Nieuwe Heijtmorgen – Mgr. Borretstraat – Kennedyplein – Wethouder Zegersstraat – Soeterstraat – Dorus van Weespas – Heijtmorgen – Nieuwe Heijtmorgen

Regels en reglement

De optocht politie (oud-Prinsen) zullen de optocht weer in goede banen gaan leiden.
13:00 uur Afhalen startnummers aan de Rosmolen 17
13:30 uur Opstellen deelnemers (vanuit de Langstraat)
14:00 uur Start optocht.
Startnummers dienen direct na de ontbinding van de optocht in te worden geleverd bij de optochtpolitie. Als een startnummer niet is ingeleverd wordt er géén prijs toegekend.

De carnavalswagens zullen van te voren worden geïnspecteerd door de optochtcommissie. Wagens die niet zijn geïnspecteerd mogen niet deelnemen aan de optocht.

LET OP: chauffeurs/bestuurders van carnavalswagens mogen géén alcohol nuttigen tijdens de optocht! De optocht politie zal hierop toezien. 

Deelnemers aan de optocht dienen notie te nemen van, en zich te houden aan de voorschriften. Zie hiertoe het reglement van de optocht.  

 

Locatie van het carnavalsprogramma

De carnavalsactiviteiten van C.V. de Kêleströpers vinden vanaf 2016/2017 in 't Wapen van Reek plaats.

Met het sluiten van café-zaal 'Het Koetshuis' in mei 2016, verloor onze carnavalsvereniging haar thuishaven en residentie, waar zij jarenlang met veel plezier en met iedereen carnaval gevierd hebben. Voor dit probleem is de vereniging onder leiding van Prins Tuut d'n urste een prachtige uitdaging aangegaan, waar we anno nu nog steeds met volle teugen van kunnen genieten! 

Het dorpshuis ondergaat tijdens de Carnaval zowel binnen als buiten een ware metamorfose, en wordt omgetoverd tot een waar carnavalsoord! De voorkant gaat schuil achter een Carnavaleske façade. Loop je daar doorheen, dan kom je in een gezellige Whiskeybar in Carnavalssfeer terecht. Iets verderop kun je je honger stillen op het rood-wit geblokte Brabantse eetplein. En als je dan nog iets verder doorloopt, wacht je de grootste verrassing: een ouderwets gezellige Spiegeltent in onze kleuren geel en blauw, met een extra podium voor Ongerakt!

Klik hier om een impressie te zien.

 
Dit is mogelijk gemaakt door een breed gedragen overeenkomst met het bestuur van 't Wapen van Reek, café-feesterij De Potter en C.V. De Kêleströpers. De gemeente Landerd heeft zich hierbij aangesloten en heeft middels een flinke financiële bijdrage een en ander mede mogelijk gemaakt. Ook als carnavalsvereniging dragen wij hier natuurlijk ons steentje aan bij. We hebben in 2016/2017 ook een beroep gedaan op de Reekse dorpsgemeenschap met een lootverkoop en een daaraan gekoppelde prijsuitreiking om ons initiatief te steunen. Dit werd breed gedragen en op deze manier heeft ook de Reekse dorpsgemeenschap flink meegeholpen aan het in stand houden van haar eigen carnaval in het Kêlerijk!